Tư vấn chiến lược truyền thông thương hiệu Sản phẩm

Tư vấn và xây dựng chiến lược truyền thông cho khách hàng

- Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng - Thói quen sử dụng các phương tiện truyền thông - Hiệu quả từ các phương tiện truyền thông - Hiệu quả truyền thông của đối thủ cạnh tranh - Sự chấp nhận quảng...
Xem chi tiết
Loading

Loading...