Tư vấn chiến lược truyền thông thương hiệu Cá nhân (Nhân hiệu)

Định vị thương hiệu bản thân

- Kỹ năng cá nhân
- Sự đam mê: đam mê, nhiệt huyết, cá tính là mấu chốt tạo nên thương hiệu mạnh
-Thế mạnh bản thân: xác định thế mạnh, điểm riêng khác biệt dể tạo sự thành công.

- Mối quan hệ cá nhân.
- Mối quan hệ công việc.
- Sự nổi tiếng online

Loading

Loading...