Tư vấn chiến lược truyền thông thương hiệu Cá nhân (Nhân hiệu)

Mục tiêu và tạo dựng “hệ sinh thái” của bạn

- Lĩnh vực kinh doanh: Tạo được sản phẩm, dịch vụ của riêng bạn.
- Thị trường của bạn: Chọn chính xác thị trường mục tiêu của bạn.
- Phong cách của bạn: Hoặc định truyền thông một cách rỏ ràng và nhanh chóng.

- “Căn nhà” của bạn: Tạo Blog là nơi trung tâm để bạn có thể kết nối truyền thông với mọi người.
- “Công viên” của bạn: Sử dụng Mạng xã hội chia sẽ và kết nối.
- “Nhà hát và câu lặc bộ”: Sử dụng kênh truyền thông xã hội chia sẽ nội dung của bạn.

Loading

Loading...